Bestyrelse

 

Rasmus Kolding, formand

Bodil Ladegaard

Solveig Hansen, kasserer

Allis Jacobsen, sekretær

Egon S. Nielsen

Birte Kromand, suppleant

Karin Andersen, suppleant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelsboligforeningen Søtoften

 

Mail: rasmus.kolding@absoetoften.dk

CVR: 34673926